Tai Chi en Acupunctuur

Qi-Intent Tai Chi Chuan Lili Berar

Hulpmiddel ter bevordering van uw gezondheid

Veelgestelde vragen

 

Wat is Tai Chi Chuan?

Voor wie?

Wat houden de lessen in en hoe zijn deze opgebouwd?

Hoe vindt de inschrijving plaats?

Hoe vindt de betaling plaats?

Hoe vindt de afmelding plaats?

Wat is de betekenis van het logo?

Wat is de betekenis van de bedrijsnaam "Qi-Intent"?

Tai Chi Chuan: van vechtkunst tot een systeem ter bevordering van de gezondheid

Tai Chi Chuan: spirituele aspecten

 

Wat is Tai Chi Chuan?

Tai Chi Chuan, ofwel Taijiquan, is een traditionele Chinese gevechtskunst die al duizenden jaren oud is. Deze vechtsport richt zich op het ontwikkelen van innerlijke kracht. Dit is een van de redenen waarom de bewegingen alleen langzaam uitgevoerd worden. 

De woorden "tai" en "chi"/"ji" vinden hun oorsprong in de "I Tjing", het boek der veranderingen. Deze woorden betekenen letterlijk "het grootse ultieme" en figuurlijk "de kosmos". "Chuan"/"quan" betekent "vuist". Tai Chi Chuan wordt letterlijk met "de grote oneindige vuist" vertaald. 

Tai Chi Chuan is de laatste honderd jaar veranderd van een vechtkunst tot een systeem ter bevordering van de gezondheid. Miljoenen mensen ter wereld beoefenen tegenwoordig Tai Chi Chuan om hun gezondheid te onderhouden en verbeteren. De oefeningen bestaan uit subtiele, zachte fysieke en mentale bewegingen. Verder bestaan ze uit internationaal vastgestelde, in elkaar overvloeiende, bewegingen die zowel met wapens als zonder wapens uitgevoerd kunnen worden. De wapens die tijdens de oefeningen gebruikt kunnen worden zijn het zwaard, de waaier of de lange stok. Daarnaast omvat Tai Chi Chuan ook handtechnieken voor twee personen z.g. Pushing-hands. Verder maakt meditatie een belangrijk deel uit van Tai Chi Chuan.

Meer informatie over Tai Chi Chuan (geschiedenis, gezondheid en spiritualiteit) kunt u aan het eind van deze pagina vinden. 

terug naar de vragenlijst

Voor wie?

Tai Chi Chuan is een sport die door vrijwel iedereen kan worden beoefend. Leeftijd en fysieke conditie zijn niet van belang. Mensen met gezondheidsklachten, zoals bijvoorbeeld knie- of enkelaandoeningen, zouden voorzichtig kunnen oefenen op eigen tempo en kracht met pauzes waanneer het nodig is. Raadpleeg eventueel ook uw arts voor bewegingsadvies. 

Daarnaast kan Tai Chi Chuan op elk moment van de dag en op elke locatie worden beoefend. Het kan zowel thuis of op de sportschool beoefend worden, maar het kan ook prima buiten in de natuur of in uw tuin.

terug naar de vragenlijst

Wat houden de lessen in en hoe zijn deze opgebouwd?

Er wordt onderwezen in de moderne en traditionele Tai Chi Chuan Yang stijl, met vormen zoals de 24-Yang vorm, de 40-Yang vorm, de 8-Yang vorm, de 42-gecombineerde wedstrijd vorm, de 32-zwaard vorm etc. Naast de Tai Chi Chuan vormen worden er tijdens de lessen ook Tai Chi Qi Gong, onstpanningsoefeningen en meditatietechnieken behandeld.

Iedere les begint met Tai Chi Qi Gong. Dit zijn ontspannende en energieopwekkende oefeningen die de basis vormen van alle Tai Chi Chuan bewegingen. Na de Qi Gong oefeningen, als de spieren opgewarmd zijn, worden de Tai Chi Chuan bewegingen en vormen geoefend. Iedere les wordt met een korte medidatie afgesloten. Per les wordt gemiddeld één nieuwe beweging aangeleerd. De reeds aangeleerde bewegingen worden tijdens elke les herhaald. Aangezien niet iedereen in hetzelfde tempo of op hetzelfde niveau traint, krijgt u persoonlijke aandacht van uw docente zodat u de bewegingen correct aanleert en uitvoert.

U zult al snel ervaren dat fysieke training slechts een onderdeel is van Tai Chi Chuan. Geestelijke en spirituele ontwikkeling zijn bij het beoefenen van deze kunst minstens zo belangrijk. 

terug naar de vragenlijst

Hoe vindt de inschrijving plaats?

U wordt gevraagd om een inschijfformulier in te vullen met uw contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor communicatie rondom de lessen en voor facturatie. Tevens wordt u gevraagd om het huisreglement door te nemen en uw akkoord hiervoor te geven. 

U kunt u inschrijven voor een periode van 12-lessen of u kunt kiezen om per les deel te nemen.

terug naar de vragenlijst

Hoe vindt de betaling plaats?

Indien u kiest voor een periode van 12 lessen, dan kunt u een abonnement afsluiten. De betaling van dit abonnement vindt plaats binnen de periode waarin de lessen plaatsvinden.

Indien u er voor kiest om de lessen apart te volgen dan kunt u per les afrekenen in de week waarin de les plaatsvindt. 

De betalingen kunnen bij voorkeur per bank voldaan worden of indien gewenst kan er contant afgerekend worden. Als bewijs van betaling krijgt u een factuur per email toegestuurd.  

terug naar de vragenlijst

Hoe vindt de afmelding plaats?

Indien u niet kunt deelnemen aan een les, dan dient u zich telefonisch, per email of persoonlijk af te melden. In geval van ziekte kunt u, in overleg met de docente, aanspraak maken op restitutie van het lesgeld. 

terug naar de vragenlijst

Wat is de betekenis van het logo?

Het logo toont een samenhang van verschillende symbolen uit de geneeskunde en filosofie. Allereerst ziet u onderaan in het logo een schaaltje (schaal van Hygieia), het symbool van de geneesmiddelen, medicijnen en kruiden. In het midden van het schaaltje ziet u het symbool Wuji. Wuji is volgens de taoistische theorie het begin en het einde van alles wat het universum omvat. Wuji is de bron van de twee tegenovergestelde krachten: Yin en Yang. De tekening van Wuji eindigt met een lotusbloem, de speciale bloem die voor een zuiver hart staat. De lotusbloem heeft haar wortels in de modder, ze groeit door het water omhoog en ze raakt de lucht met haar prachtige en kleurrijke bladeren. De zon straalt vanuit het centrum van deze bloem en het symboliseert de kracht en de warmte dat het leven op Aarde nodig heeft. Het logo gebruikt de kleuren roze en groen. Deze kleuren zijn de kleuren van de lotusbloemen in de tuin van de het keizerlijke paleis in Beijing.

terug naar de vragenlijst

Wat is de betekenis van de bedrijsnaam "Qi-Intent"?

"Qi", ofwel "Chi" staat voor Energie. "Intent" in het Engels staat voor intentie, doel, concentratie, kracht van de gedachtegang en van de geest. In het Chinees staat het voor "Yi", de mentale energie wat de basis vormt van alle handelingen, zowel in de bewegingskunsten (o.a. Tai Chi Chuan, Qi Gong), als in het Chinese geneeskunde (o.a. Acupunctuur, medische Qi Gong). "Yi" is de voorloper van alle acties en "Yi" geeft vorm aan deze acties. "Yi" kan door middel van lichamelijke en mentale oefeningen ontwikkeld worden. 

terug naar de vragenlijst

Tai Chi Chuan: van vechtkunst tot een systeem ter bevordering van de gezondheid

Tai Chi Chuan is een traditionele Chinese gevechtkunst die al duizenden jaren oud is. In de loop van de geschiedenis zijn verschillende stijlen en vormen ontwikkeld. Deze zijn allemaal op dezelfde principes gebaseerd. Er zijn vijf traditionele stijlen te onderscheiden t.w.: Chen, Yang, Wu (klank u), Sun en Wu.  

Tai Chi Chuan richt zich op het ontwikkelen van de innerlijk kracht. Dit in tegenstelling tot andere vechtkunsten waar het accent ligt op uiterlijke kracht. Het ontwikkelen van Qi (=de vitale levensenergie) en dus niet het ontwikkelen van de spierkracht, speelt bij deze verdedigingkunst juist een belangrijke rol. Dit is een van de redenen waarom de bewegingen alleen langzaam uitgevoerd worden.

Het is een compact, allesomvattend vechtsysteem dat de vier belangrijkste aanvalcategorieen omvat: stoten, trappen, werpen en vasthouden. De wijze van krachtontwikkeling bij Tai Chi Chuan legt de nadruk op geestelijke kracht en de innerlijke energiestroom. De beoefenaars hoeven niet tegen stootzakken te slaan, gewichten te heffen, of andere pijnlijke oefeningen te doen. Deze oefeningen hebben in de vechsporten de rol van het ontwikkelen en bewaken van de pijngrens. De intentie, de energie die van binnenuit het lichaam naar buiten stroomt en de techniek ervan, bepaalt de kracht van het slaan. Hierin ligt de essentie en de kracht van Tai Chi Chuan. De beoefenaars ontwikkelen deze kracht door op een rustige manier de Tai Chi Chuan bewegingen te herhalen. Deze bewegingen worden gecombineerd met visualisatie- en ademhalingstechnieken.

De Tai Chi Chuan bewegingen bestaan uit vloeiende ronde in elkaar overgaande bewegingen die op een langzame en ontspannen manier worden uitgevoerd. Door de ritmische beweging van de spieren en gewrichten wordt de energie door het hele lichaam gestuwd. Hierdoor wordt lichaam en geest van de beoefenaar gereguleerd of wel de beoefenaar voelt zich energieker en fitter. De algehele gezondheid zal verbeteren en het werkt als een prima anti-stress methode.

terug naar de vragenlijst

Tai Chi Chuan: spirituele aspecten

Tai Chi Chuan heeft diepe wortels in de Chinese filosofie en de Taoistische wijsheid. Het Taoisme is een Chinese levenswijze. Het is niet duidelijk of deze levenswijze een volksgeloof, een filosofie, een religie of een politieke leer is. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat het Taoisme elementen van alles bevat.

Het Taoisme is de theorie van Lao-Tze. Deze theorie bevat soms cryptische spreuken en dat maakt het voor veel mensen onleesbaar. Zelfs de definitie van Tao klinkt vaag: "hetgeen wat je Tao noemt, is geen Tao", met andere woorden; Tao is niet te definieren. De Tao theorie gaat uit van de veronderstelling dat de kosmos uit leegte ontstaan is. Deze leegte is de ultieme werkelijkheid. De kosmos is "iets" dat het gevolg is van het geven van namen aan fenomenen die waargenomen worden, zoals bijvoorbeeld: een boom, de zon, de nacht, de dag etc. De leegte van Tao is in feite hetzelfde als de kosmos wat alles omvattend is.

Binnen de Tai Chi theorie is Wuji de naam van de leegte en Tai Chi de naam van de kosmos. Volgens deze theorie is één van de doelen van de beoefenaars om flitsen op te vangen van kosmische waarnemingen (Tai Chi) om de terugkeer naar de grote leegte (Wuji) te mogen ervaren en uiteindelijk de Verlichting.

De spirituele groei in Tao en Tai Chi Chun kennen allebei drie stadia die duidelijke overeenkomsten hebben. In Tao betreft het: (1) het transformeren van Jing (essentie) in Chi (energie); (2) het transformeren van Chi (energie) in Shen (geest) en (3) het terugkeren van Shen (geest) naar Wuji (de grote leegte). De beoefenaars van Tai Chi Chuan ervaren: (1) de Chi (energie) die tijdens het beoefenen begint te stromen; (2) de innerlijke kracht die verder wordt ontwikkeld en resulteert in een verbeterde concentratie van Shen (geest) en (3) het bereiken van spirituele beleving, het terugkeren naar Wuji (de grote leegte). 

Tai Chi Chuan met zijn oorsprong in Tao is geen religie maar helpt mensen met verschillende religies bij hun geestelijke ontwikkeling. 

terug naar de vragenlijst